Tagutaguan maliwanag ang buwan. May tao sa likod mo.

10 August 2012    Reblog